Kultura Organizacyjna

Twój e-mail:
Treść wiadomości:
Wyślij
Wyślij
Formularz został wysłany — dziękujemy.
Proszę wypełnić wszystkie wymagane pola!

Czym jest Kultura Organizacyjna? 

 

W zasadzie to wszystkim co wpływa na zachowanie, sposób działania i myślenia pracowników. Zachowania są jednocześnie najbardziej widocznym wyrazem kultury, natomiast ich źródłem są Artefakty – definiujące firmę zarówno pod kątem materialnym jak np. budynek biurowy, przestrzeń codziennej pracy, znaki graficzne ale również definiowane cele, hasła noszone na sztandarach, wewnętrzny język i sposób porozumiewania się. Tylko częściowo widocznym elementem kultury są natomiast świadomie tworzone Normy, umowy i wspólne wartości, zarówno te deklarowane jak i przestrzegane, których źródłem są Założenia – najtrudniejszy do zbadania element, bazujący na systemie postrzegania swojego miejsca pracy i własnej roli w organizacji.

 

Dlaczego warto zainwestować w badanie kultury organizacyjnej?

 

Jak widać wpływ kultury na funkcjonowanie organizacji, a co za tym idzie na realizację jej strategii jest kluczowy, dlatego też warto w czasach dynamicznych zmian zdefiniować i znać profil kultury swojej organizacji, aby móc świadomie na nią wpływać. Diagnoza kultury organizacyjnej nie jest procesem specjalnie skomplikowanym, powiedziałbym nawet, że stosunkowo prostym dzięki wykorzystaniu kwestionariusza OCAI (Organizational Culture Assessment Instrument) – sprawdzonej metodyki wykorzystywanej na całym świecie. Wykonanie badania daje klarowny obraz aktualnego stanu, jednak jego zmiana to już pasjonująca podróż w kierunku świadomego zarządzania i kreowania DNA firmy zgodnego z celami jakie są przed nią stawiane.

 

Zdefiniowanie modelu kultury organizacji jest niezwykle ważnym krokiem w budowie sprawnej i świadomej swoich cech organizacji, mimo iż często niedocenianym przez menedżerów. Pomaga jednak rozwiązać wiele problemów i wewnętrznych napięć oraz usprawnia funkcjonowanie firmy. Badanie kultury organizacji pozwala na:

 

  • Zwiększanie efektywności całej organizacji i jej pracowników, poprzez budowę świadomości własnych możliwości i ograniczeń. 

  • Poprawę satysfakcji z pracy i poziomu zaangażowania pracowników.

  • Przeprowadzanie skutecznej rekrutacji i onboardingu nowych pracowników, dzięki jasnej deklaracji co jest ważne dla firmy i na co kładzie się w niej nacisk.

  • Efektywne wdrożenie strategii i zmian organizacyjnych.

  • Zdefiniowanie przewagi konkurencyjnej na rynku.

 

Poprzez badanie kultury organizacji i określenie modelu kultury, otrzymujemy niezbędną wiedzę do świadomego rozwoju przedsiębiorstwa. Dzięki diagnozie kultury definiujemy unikalne wartości i cechy firmy, co pozwala lepiej zrozumieć czego firma potrzebuje do wzrostu, kreowaniu przewag konkurencyjnych i podnoszenia efektywności modelu biznesowego.

 

Na czym polega badanie kultury organizacji?

 

Model kultury organizacji otrzymuje się poprzez zdefiniowania który z czterech typów kultury jest dominujący w badanym przedsiębiorstwie, dzięki czemu uzyskujemy informację jaki zestaw cech kształtuje efektywność firmy.

 

Typy kultury organizacji:

 

  • Kultura Klanu - nazwa pochodzi od podobieństwa do organizacji rodzinnej, zwana również kulturą współpracy

  • Kultura Adhokracji - typ kultury najszybciej reagującej na zmienne warunki rynku i całego otoczenia biznesowego, nastawiona na tworzenie wartości i ciągłe zmiany.

  • Kultura Rynku - nastawiona na rywalizację i kształtowanie pozycji firmy w otoczeniu, silnie zorientowana na sprawy zewnętrzne i budowanie przewag konkurencyjnych.

  • Kultura Hierarchii - skupiona na kontroli, procedurach i procesach.

 

Znajomość modelu dominującego typu kultury dostarcza informacji na temat mocnych i słabych stron funkcjonowania firmy, pokazuje jednocześnie jak funkcjonują pracownicy jako grupa, jakie zasady wyznają jakie wartości są dla nich istotne. Każda firma ma swój system norm, procedur i mniej oficjalnych zachowań. Dla liderów istotne jest aby mieć ich świadomość, dzięki czemu będą mogli na nie wpływać i odpowiednio kształtować. W przeciwnym razie kultura firmy samoczynnie przejmie kontrolę nad firmą, nie przejmując się strategią, wizją oraz planami menadżerów i właścicieli. 

Badanie kultury organizacyjnej to pierwszy krok, fundament do jej usprawnienia i ulepszenia. Stanowi wyznacznik dla długofalowych zmian i rozwoju. Z fachową pomocą może prowadzić do wzrostu konkurencyjności, szybszej realizacji celów i poprawy współpracy pomiędzy menedżerami a pracownikami.

Badanie Kultury Organizacji

 

„Kultura organizacyjna zjada strategię na śniadanie” – taką tezę sformułował Peter Drucker, uznawany za ojca współczesnej teorii zarządzania. Mając na uwadze konieczność ciągłej weryfikacji strategii, wynikającej z dynamiki i gwałtowności zmian w gospodarce jak również na lokalnych rynkach, spotęgowanych dodatkowo pandemią COVID-19, umiejętność zarządzania zmianami, elastyczność w działaniu i myślenie krytyczne stają się niezbędnymi kompetencjami przedsiębiorstw. Powstaje więc pytanie:

 

Jak zbudować elastyczną organizację, posiadającą kompetencje szybkiego reagowania i przystosowania do zmieniających się warunków rynkowych?

 

Odpowiedzią jest Kultura Organizacyjna, ponieważ tylko zmiana organizacji na poziomie jej fundamentów ma szanse przynieść sukces implementacji zmian.

Chcesz porozmawiać o kulturze organizacji i wykonać diagnozę w Twojej firmie? Napisz do mnie.

794 115 512

Logotyp JA