Odpowiedzią jest Kultura Organizacyjna, ponieważ tylko zmiana organizacji na poziomie jej fundamentów ma szanse przynieść sukces implementacji zmian.

 

Czym jest Kultura Organizacyjna? 

 

W zasadzie to wszystkim co wpływa na zachowania i działania członków organizacji. Zachowania są jednocześnie najbardziej widocznym wyrazem kultury, natomiast ich źródłem są Artefakty – definiujące firmę zarówno pod kątem materialnym jak np. budynek biurowy, przestrzeń codziennej pracy, znaki graficzne ale również definiowane cele, hasła noszone na sztandarach, wewnętrzny język i sposób porozumiewania się. Tylko częściowo widocznym elementem kultury są natomiast świadomie tworzone Normy, umowy i wspólne wartości, zarówno te deklarowane jak i przestrzegane, których źródłem są Założenia – najtrudniejszy do zbadania element, bazujący na systemie postrzegania swojego miejsca pracy i własnej roli w organizacji.

 

Jak widać wpływ kultury na funkcjonowanie organizacji, a co za tym idzie na realizację jej strategii jest kluczowy, dlatego też warto w czasach dynamicznych zmian zdefiniować i znać profil kultury swojej organizacji, aby móc świadomie na nią wpływać.

Badania i analiza kultury organizacyjnej nie jest procesem specjalnie skomplikowanym, powiedziałbym nawet, że stosunkowo prostym dzięki wykorzystaniu kwestionariusza OCAI (Organizational Culture Assessment Instrument) – sprawdzonej metodyki wykorzystywanej na całym świecie. Wykonanie badania daje klarowny obraz aktualnego stanu, jednak jego zmiana to już pasjonująca podróż w którą z chęcią Państwa zabiorę.

„Kultura organizacyjna zjada strategię na śniadanie” – taką tezę sformułował Peter Drucker, uznawany za ojca współczesnej teorii zarządzania. Mając na uwadze konieczność w zasadzie ciągłej weryfikacji strategii, wynikającej z dynamiki i gwałtowności zmian w gospodarce jak również na lokalnych rynkach, spotęgowanych dodatkowo pandemią COVID-19, umiejętność zarządzania zmianami, elastyczność w działaniu i myślenie krytyczne stają się niezbędnymi kompetencjami przedsiębiorstw. Powstaje więc pytanie:

 

Jak zbudować elastyczną organizację, posiadającą kompetencje szybkiego reagowania i przystosowania do zmieniających się warunków rynkowych?

Kultura Organizacyjna

794 115 512