Najskuteczniejszy jest zewnętrzny audyt przedsiębiorstwa – czyli przeprowadzany przez niezależny podmiot.

Zapewnia to obiektywne, chłodne spojrzenie na funkcjonowanie organizacji. Pomoc zewnętrznego eksperta w tym zakresie to również możliwość skorzystania z specjalistycznej wiedzy, doświadczenia i wypracowywanej latami zweryfikowanej metodologii.

Audyt, diagnoza, analiza firmy – te wszystkie działania finalnie polegają na weryfikacji realizowanych w organizacji procesów i ocenie ich efektywności, czyli pozyskania obrazu stanu obecnego w jakim znajduje się przedsiębiorstwo.

Efektem diagnozy organizacji jest raport, przedstawiający opis stanu obecnego analizowanych obszarów - na ogół w postaci map procesów, wnioski z poczynionych obserwacji oraz sugestie dotyczące usprawnień i zmian.

Taki audyt może obejmować całą organizację albo wytypowaną jej część lub wybrany proces.

Czym jest audyt firmy?

3. Poszukiwanie impulsu do rozwoju i wyjścia z etapu stagnacji, objawiającej się najczęściej:

 • Problemami z realizacją celów i niezadowalające wyniki przedsiębiorstwa.

 • Niską lub ujemna dynamika zysku firmy.

 • Napięcia wewnętrzne spowodowane powyższymi punktami i ogólnym poczuciem braku efektywności podejmowanych działań.

2. Wstępnie zdiagnozowana nieefektywność procesu.

W takich przypadkach liderzy organizacji poprzez własne obserwacje dokonali już ogólnego rozpoznania problemu lub zdefiniowali proces który chcieliby usprawnić i poszukują wsparcia oraz metodyki jak sprawnie przeprowadzić proces poprawy efektywności.

1. Planowanie kluczowych zmian organizacyjnych w obszarach:

 • Wdrożenie lub wymiana systemów informatycznych taki jak ERP, CRM, BI.

 • Realizacją projektów z obszarów: transformacji cyfrowej, digitalizacji lub wdrażania idei Data Driven.

 • Zmianą lub przeglądem modelu biznesowego.

 • Realizacją kluczowego dla firmy projektu handlowego.

 • Przygotowania metodologii budowy strategii firmy. 

Dla kogo jest audyt organizacyjny? 
Analiza  przedsiębiorstwa ma zastosowanie w wielu sytuacjach, najczęściej korzystają z niej właściciele i dyrektorzy oraz menedżerów i liderzy obszarów. Sytuacje w których firmy poszukują doradztwa można ogólnie podzielić na trzy grupy:

Umów się na audyt

Chcesz skorzystać z audytu przedsiębiorstwa?
Zadzwoń
794 115 512, lub zapisz się na niezobowiązująca rozmowę

Jak wygląda audyt przedsiębiorstwa?

Korzyści z audytu organizacyjnego

Model współpracy i metodologię realizacji projektu określamy wspólnie po dyskusji o stojących przed firmą wyzwaniach, jednocześnie bazą diagnozy przedsiębiorstwa jest zazwyczaj analiza modelu biznesowego.

 

Innymi, często wykorzystywanymi metodykami są:

- Ewidencja procesów i ich wizualne odwzorowanie, ułatwiające analizę i ocenę sprawności z wykorzystaniem notacji BPMN

- Ocena efektywności struktury organizacyjnej, czyli podziału zadań, odpowiedzialności i decyzyjności oraz weryfikacja ogólnego systemu zarządzania.
- Badanie kultury organizacyjnej, pozwalające uchwycić zasady i niepisane normy, których znajomość jest niezbędna to przeprowadzenia nawet najmniejszej zmiany.
- Definiowanie kluczowych czynników sukcesu, określających te kompetencje organizacji, których wzmocnienie pozwoli budować przewagę konkurencyjną.

 

Dlaczego warto przeprowadzić audyt organizacyjny? Powodów jest naprawdę wiele, wśród których najistotniejsze to: 

 • Zdefiniowanie kluczowych elementów modelu biznesowego, wraz z opracowaniem propozycji wartości, będącej bazą dla działań handlowych i marketingowych. Zdefiniowany model biznesowy to szeroki obraz firmy, dający przestrzeń do strategicznego myślenia o jej rozwoju.

 • Budowa świadomości w obszarze efektywności realizowanych procesów, wraz wskazaniem procesów mających największy wpływ na tą efektywność oraz rekomendacjami ich optymalizacji.

 • Określenie drogi do budowy przewagi konkurencyjnej, dzięki skupieniu na tych kompetencjach organizacji, które zapewnią najszybszy rozwój i sukces.

 

Decydując się na audyt przedsiębiorstwa uzyskasz poprzez transfer wiedzy dostęp do sprawdzonych metodologii i szereg informacji jak wygrać z rynkiem oraz rozwijać firmę i pracowników. Ponadto otrzymasz zestaw indywidualnie opracowanych wskazówek i wytycznych, które pomogą zwiększać efektywność firmy i zapobiec występowaniu wielu problemów w przyszłości.  

Audyt organizacyjny – kiedy go potrzebujesz?

Audyt efektywności przedsiębiorstwa jest dla Ciebie.

Potrzebujesz obiektywnej oceny efektywności realizowanych procesów? 

Obawiasz się czy planowane zmiany będą trwałe, skuteczne i zaangażują Twoich pracowników?

Każda firma jest specyficzna i wyjątkowa, jednocześnie każda staje przed podobnymi wyzwaniami związanymi z rozwojem i nieuchronnymi kryzysami. Ważne aby być przygotowanym na kryzysy oraz napędzać rozwój przez efektywność realizowanych procesów. Jeśli zarządzanie operacyjne absorbuję większość Twojego czasu - doradztwo to dobry kierunek, a audyt to pierwszy krok.   

Audyt efektywności przedsiębiorstwa

Diagnoza jest prowadzona na bazie zweryfikowanej metodyki, opartej o ewidencję i rozpoznanie procesów, poprzez spotkania warsztatowe z uczestnikami procesu.
Obiektywne spojrzenie niezależnego konsultanta, nieobciążonego wewnętrznymi relacjami, zapewnia rzetelność przeprowadzonych analiz i badań. Pozwala też dostrzec problemy, które mogą być trudne do rozpoznania z wewnątrz.

Ile trwa audyt przedsiębiorstwa?

Nie ma ściśle określonych ram czasowych – może to być kilka dni lub kilka tygodni obserwacji, rozmów z pracownikami i liderami organizacji, czas trwania zależy od zakresu projektu i jest ustalany przed jego rozpoczęciem.

Następnie sporządzany jest raport opisujący przyjęte metody badawcze, wszystkie zaobserwowane zjawiska oraz rekomendacje zmian i usprawnień.

Dane kontaktowe

ul. Leśna 33, 81-549 Gdynia

NIP 583 259 38 23

Usługi

Blog

Menu

Newslatter

 

Napisze do Ciebie z pomysłem, jak możemy rozwinąć twój potencjał.

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych 

Wyślij
Wyślij
Formularz został wysłany — dziękujemy.
Proszę wypełnić wszystkie wymagane pola!

Zamawiam darmową konsultację