Zamawiam darmową konsultację

Doradztwo biznesowe Jacek Antczak

Newsletter

 

Napisze do Ciebie z pomysłem, jak możemy

rozwinąć Twój potencjał.

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych 

Wyślij
Wyślij
Formularz został wysłany — dziękujemy.
Proszę wypełnić wszystkie wymagane pola!

Menu

Najpopularniejsze treści blogowe

Usługi

NIP 583 259 38 23

ul. Leśna 33,

81-549 Gdynia

Dane kontaktowe

Kluczowe Czynniki Sukcesu (KCS) to kryteria, stanowiące punkt odniesienia dla działań organizacji.

 

To konkretne kompetencje, których właściwe użycie wpływa bezpośrednio na spełnienie oczekiwań klienta oraz pozycję organizacji na rynku. Analiza kluczowych czynników sukcesu to metoda służąca do analizy zasobów oraz kompetencji analizowanego przedsiębiorstwa. Metoda ta oparta o zasadę Paretto, gdzie około 20% wszystkich czynników ma znaczący wpływ na 80% wyników firmy oraz odwrotnie – 80% czynników ma wpływ na 20% efektów działalności przedsiębiorstwa. Co oznacza, że nie we wszystkich obszarach przedsiębiorstwo musi posiadać dominującą pozycję - istotne są te kryteria, które warunkują przewagę konkurencyjną oraz kształtują perspektywę rozwoju.

Kluczowe Czynniki Sukcesu 

Krytyczne czynniki sukcesu

Te najmocniejsze strony przedsiębiorstwa to właśnie kluczowe czynniki sukcesu. Często stanowią one jednocześnie krytyczne czynniki sukcesu (czyli nie tylko mocne, ale i kluczowe punkty), ponieważ są niezbędne do rozwoju organizacji i otwierają jej najlepszą ścieżkę do zdobycia dominującej pozycji na rynku, na którym funkcjonuje.

Jak zbudować szeroką listę czynników, z których wytypujemy te najistotniejsze?

Popularną i sprawdzoną metodą jest ich pozyskanie z trzech odmiennych źródeł którymi są:

 

  • Procesy – gdzie na podstawie analizy procesów zbieramy informacje o kluczowych działaniach w głównych procesach mających największy wpływa na efektywność organizacji.

 

  • Klienci – mimo, że uzyskanie głosu klienta nie jest łatwym zadaniem, żadna organizacja chcąca się rozwijać nie może zrezygnować z procesu zbierania feedbacku i oceny produktu, usługi czy organizacji jako całości.

 

  • Biznes – czyli czynniki wskazywane przez głównych interesariuszy organizacji.

 

Jeśli mamy już szeroką listę, można się jeszcze pokusić o nadanie im wag i dokonanie ich oceny aby wybrać te najistotniejsze. 

 

Co do zasady przyjmuje się, że liczba kluczowych czynników sukcesu powinna zmieścić się w przedziale od 3 do 6, na których powinna się skupić uwaga kadry zarządzającej. Jednocześnie lista, z której je ostatecznie wytypujemy KCS, musi zawierać wszystkie możliwe czynniki mające wpływ na organizację, aby ująć pełne spektrum aktywności i specyfikę firmy. 

Czy można dokonać samodzielnej analizy czynników sukcesu?

Choć analiza kluczowych czynników sukcesu to podręcznikowa metoda oparta o sprawdzone schematy działania, musimy pamiętać,
że korzystając z niej w praktyce, trzeba uwzględnić szereg zmiennych. Ogromne znacznie ma na przykład stopień rozwoju firmy.

Inne czynniki sukcesu będą kluczowe dla młodej organizacji znajdującej się na etapie inwestycji, na zwrot z których trzeba poczekać kilka lat, a inne dla przedsiębiorstwa, które po latach działania notuje spadki wydajności.

 

Przy analizie czynników sukcesu istotne znaczenie ma także poziom zróżnicowania oferty danej organizacji oraz grupy jej klientów.
W przypadku wąskiej specjalizacji i ściśle określonej grupy docelowej stosunkowo łatwo ustalić, od czego zależy powodzenie przedsiębiorstwa. Jeśli jej produkty są zróżnicowane albo trafiają na światowe rynki, analiza kluczowych czynników sukcesu wiąże się z rozpatrzeniem każdego segmentu z osobna.

 

Jak widać, wykorzystanie niezwykle pomocnego narzędzia, jakim jest analiza Kluczowych Czynników Sukcesu, jest dość złożonym procesem, dlatego warto powierzyć je profesjonalnemu doradcy biznesowemu.

Jakie korzyści płyną z analizy kluczowych czynników sukcesu?

Jesteś zainteresowany profesjonalnym wsparciem w tym zakresie?


Zadzwoń pod nr 794 115 512 lub umów się na darmową 20 min. konsultację

Umów darmową 20 min. konsultację

Analiza kluczowych czynników sukcesu to źródło wielu cennych informacji na temat przedsiębiorstwa. Pozwala na sprawną ocenę jego potencjału, co ułatwia sformułowanie strategicznych celów działalności. Jednocześnie możemy ustalić, jakie są najsłabsze ogniwa firmy i podjąć działania mające na celu ich wzmocnienie.
 

Poddając analizie czynniki sukcesu, mamy okazję przyjrzeć się najważniejszym konkurentom w danym sektorze oraz określić pozycję
firmy w stosunku do liderów w branży. To ułatwia ocenę jej wartości i pozwala na sprecyzowanie najlepszych wzorców do których zmierzać mają działania organizacji.

 

Choć w procesie oceny silnych i mocnych stron przedsiębiorstwa muszą wziąć udział osoby bezpośrednio w nim związane

(w szczególności kadra kierownicza, menadżerowie), ogromne korzyści przynieść może zlecenie analizy czynników sukcesu firmie zewnętrznej zajmującej się profesjonalnie doradztwem biznesowym. Obecność specjalistów zapewnia nie tylko poprawność, ale i obiektywność ocen. Uczestnictwo konsultanta pozwala również na pozyskanie zewnętrznego spojrzenia na organizację, a jednocześnie na uzyskanie takich informacji „z wewnątrz” (np. od pracowników), które często są niedostępne kierownictwu czy właścicielom.

Jak zdefiniować Kluczowe Czynniki Sukcesu?

Kluczowe czynniki sukcesu definiuje się, tworząc szeroką listę kryteriów pozwalających na ocenę kondycji organizacji we wszystkich najistotniejszych obszarach. Należą do nich na przykład: potencjał finansowy, kwalifikacje kadry czy rozpoznawalność marki. Dzięki takiemu zestawieniu można ustalić, jakie są najmocniejsze strony firmy, a tym samym czynniki jej sukcesu. Na kolejnym etapie poddaje się je wnikliwej analizie, rozpatrując także najsłabsze punkty organizacji, które mogą wstrzymywać jej rozwój.

Lista kluczowych czynników sukcesu zależy od rynku na którym działa firma i złożoności realizowanych procesów. Za czynniki sukcesu uznaje się, na przykład lokalizacje stacjonarnych punktów obsługi albo dostępność półproduktów do określonych wyrobów. Aby analiza była efektywna, należy skoncentrować się na tych czynnikach, które mają największy wpływ na sukces w danej branży.