Jak zbudować szeroką listę czynników z których wytypujemy te najistotniejsze?

Zweryfikowanym podejściem jest ich wydobycie z trzech odmiennych źródeł którymi są:

  • Procesy – czynniki do oceny ich siły pozyskujemy za pomocą analizy i modelowania procesów o czym więcej TU.

  • Klienci – mimo, że uzyskanie głosu klienta nie jest łatwym zadaniem, żadna organizacja chcąca się rozwijać nie może zrezygnować z procesu zbierania feedbacku i oceny produktu, usługi czy organizacji jako całości.

  • Biznes – czyli czynniki wskazywane przez głównych interesariuszy organizacji.

 

Jeśli mamy już szeroką listę pozostaje nam ostatni krok: nadanie wag, ocena oraz wybór 3-5 najistotniejszych.

Analiza Kluczowych Czynników Sukcesu (KCS), to metoda mająca na celu zdefiniowanie specyficznych kompetencji, działań i cech organizacji dzięki którym osiągnie ona przewagę konkurencyjną, często stanowią one jednocześnie krytyczne czynniki sukcesu niezbędne do rozwoju organizacji na rynku w którym funkcjonuje. Kluczowa zasada metodyki mówi o tym, że nie trzeba być doskonałym we wszystkich obszarach działalności, wystarczy, że doskonalone będą te dzięki którym zbudujemy przewagę na rynkiem.


Jak zdefiniować Kluczowe Czynniki Sukcesu?

Odpowiedź zależy naturalnie od rynku na którym działa firma i złożoności realizowanych procesów, jednak co do zasady powinien być to przedział między 3-6 KCS docelowych, na których finalnie zostanie skupiona uwaga. Jednak lista z której wytypujemy te kluczowe musi zawierać wszystkie możliwe czynniki mające wpływa na organizację aby ująć pełne spektrum aktywności i specyfikę firmy. 

794 115 512