Problem Klienta

Dyrektor Handlowy definiując potrzebę budowy strategii sprzedaży, poszukiwał metodyki wspierającej zdefiniowanie najlepszej drogi rozwoju biznesu.

 

Rozwiązanie

W celu zainicjowania projektu budowy strategii sprzedaży zaproponowano określenie przewag konkurencyjnych i pozycji rynkowej za pomocą wyznaczenia Kluczowych Czynników Sukcesu (KCS). Na tą potrzebę opracowano trzy analizy określające:

Perspektywę Klienta - opracowaną za pomocą badań w których wskazali najistotniejsze obszary współpracy.

Perspektywę Biznesu - opartą o szanse i silne strony organizacji, wskazane przez kluczowych jej interesariuszy.

Perspektywę Procesu - przygotowaną na bazie zdefiniowanych problemów w kluczowych procesach.

Efektem zdefiniowania Kluczowych Czynników Sukcesu było określenie głównych kompetencji organizacji na których powinna się skupić oraz przesłanek do budowy efektywnej strategii sprzedaży. Dodatkowo organizacja zyskała metodykę do systemowej autodiagnozy i pozyskiwania kluczowych informacji przy podejmowaniu strategicznych decyzji.

Problem Klienta

Zarząd firmy widząc postępującą autonomizację celów poszczególnych jednostek organizacyjnych oraz nawarstwiające się problemy kompetencyjne i komunikacyjne pomiędzy zespołami poszukiwał narzędzi do zdefiniowania źródła konfliktów.

 

Rozwiązanie

W organizacji przeprowadzono badania kultury organizacyjnej w perspektywie bieżącej sytuacji oraz stanu jakiego oczekiwano by w przyszłości. Wnioski wskazały konieczność rewizji misji i wizji firmy i podniesienie ich rangi jako kierunku działań wszystkich pracowników. Ponadto zaproponowano wprowadzenie działań wpływających na poczucie wewnętrznej wspólnoty celów. 

Badanie Kultury Organizacyjnej

Opracowanie strategii sprzedaży

Problem Klienta

Długi i pracochłonny proces sprzedaży prowadził do spadku efektywności całego przedsiębiorstwa. Właściciele widząc zatory w realizacji zamówień, określili potrzebę przeglądu procesu sprzedaży i pozostałych kluczowych procesów w organizacji.

 

Rozwiązanie

Na etapie analizy wykonano ewidencję wszystkich realizowanych procesów oraz opracowano macierz wzajemnych relacji. Następnie zdefiniowano procesy główne oraz pomocnicze. W kolejnym kroku na bazie wywiadów z uczestnikami procesu sprzedaży przygotowano mapę - wizualne odwzorowanie procesu sprzedaży, co pomogło w ujawnieniu wąskich gardeł oraz miejsc nie dodające wartości. Analiza mapy pozwoliła określić mierniki, pozwalające rozpocząć pomiar i zarządzanie realizowanymi w ramach procesu działaniami. Jednocześnie dokonano pierwszych optymalizacji i mikro usprawnień w zakresie reorganizacji pracy i systemu premiowania handlowców.  

Optymalizacja procesu sprzedaży w firmie produkcyjno-handlowej

Wybrane Projekty

Analiza organizacji dzięki współpracy
Analiza organizacji
Analiza biznesowa
Klucz do sukcesu
Proces
Czym się zajmuję?

Twój e-mail:

Treść wiadomości:

Informacja RODO

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych

Wyślij
Wyślij
Formularz został wysłany - dziękujemy.
Proszę wypełnić wszystkie wymagane pola!

Napisz do mnie w czym mogę Ci pomóc?

Kontakt
12 listopada 2021
Analiza procesów Niezbędnym elementem modelowania i zarządzania procesami jest budowa systemu mierników, odpowiadających organizacji na kluczowe pytania: Czy realizacja procesu przebiega w optymalny dla jego specyfiki sposób, oraz czy proces
21 października 2021
Jako akredytowany podmiot świadczący usługi doradcze w programie SPEKTRUM, zapraszam przedsiębiorców z województwa pomorskiego do udziału w konkursie grantowym umożliwiającym pozyskanie do 75 000 zł dofinansowania - 50% wartości projektu.

Aktualności

Sprawdzona metodyka


W realizowanych projektach bazuję na sprawdzonych narzędziach takich jak:

  • Mapowanie i Modelowanie Procesów

  • Business Model Canvas

  • Macierze Zależności

  • Definiowanie Kluczowych Czynników Sukcesu

  • Badania Kultury Organizacyjnej i Faz Rozwoju Organizacji 

Analiza organizacji

Indywidualne podejście


W zależności od potrzeb i aktualnej kondycji przedsiębiorstwa, po zdefiniowaniu modelu biznesowego, dopasujemy odpowiednie narzędzia do przekrojowej diagnozy organizacji i rozpoczniemy definiowanie przewag konkurencyjnych. Chcesz porozmawiać o możliwościach współpracy? Zapraszam do kontaktu.

Wspieram organizacje we wdrażaniu zarządzania procesowego, opartego o modelowanie i pomiar kluczowych działań oraz systemowego doskonalenia.

Osią mojego podejścia do biznesu jest metodyczna, diagnoza organizacji, transfer wiedzy oraz otwartość na kreatywne rozwiązywanie problemów w Twojej firmie. 

O mnie
Wspieram organizacje w zwiększaniu efektywności procesów
Jacek Antczak - modelowanie procesów i analiza modeli biznesowych
Logotyp

794 115 512