Zamawiam darmową konsultację

Doradztwo biznesowe Jacek Antczak

Newsletter

 

Napisze do Ciebie z pomysłem, jak możemy

rozwinąć Twój potencjał.

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych 

Wyślij
Wyślij
Formularz został wysłany — dziękujemy.
Proszę wypełnić wszystkie wymagane pola!

Menu

Najpopularniejsze treści blogowe

Usługi

NIP 583 259 38 23

ul. Leśna 33,

81-549 Gdynia

Dane kontaktowe

Firma zainteresowana dotacją na zakup usług doradczych, zgłasza chęć udziału w projekcie za pomocą formularza dostępnego na stronie internetowej Agencji Rozwoju Pomorza i przechodzi obowiązkowe badanie wstępne przeprowadzone przez konsultanta ARP. Badanie realizowane jest w formie wywiadu podczas którego firma uzyskuje informację czy kwalifikuje się podmiotowo i przedmiotowo do uzyskania wsparcia oraz zbadane zostają podstawowe potrzeby i problemy.

 

Jeśli nie masz doświadczenia w pozyskiwaniu środków unijnych mogę również pomóc w przygotowaniu wniosku o dotację.  

Kto może pozyskać dotację i w jakiej wysokości?

W zależności od wielkości, przedsiębiorstwa mogą wnioskować o dofinansowanie usług doradczych, których koszt kwalifikowany nie może przekroczyć poniższych limitów:

 

  • mikroprzedsiębiorstwa do 50 000 zł kosztów kwalifikowanych

  • mali przedsiębiorcy do 100 000 zł kosztów kwalifikowanych

  • średnie przedsiębiorstwa do 150 000 zł kosztów kwalifikowanych

 

Jednocześnie poziom dofinansowania wynosi 50% kosztów kwalifikowanych.

 

Nowy nabór wniosków o granty na usługi doradcze w ramach programu SPEKTRUM, pozwala na współfinansowanie procesów rozwojowych również w innych obszarach nie wymienionych powyżej. Chcesz się dowiedzieć czy projekt zmian realizowany w Twojej firmie ma szanse na wsparcie, zapraszam do kontaktu.

Kolejna okazja na dotacje na usługi doradcze dla firm z województwa pomorskiego w ramach projektu grantowego SPEKTRUM, realizowanego przez Agencję Rozwoju Pomorza (ARP). Czwarty już nabór wniosków do projektu SPEKTRUM uruchomiony zostanie 13 marca 2023 i będzie miał charakter ciągły do wyczerpania alokacji zaplanowanej na 5 000 000 zł.

Polecane artykuły

Pozyskaj dotacje na usługi doradcze

Jak wygląda procedura pozyskania środków?

13 lutego 2023
Benchmarking, analiza konkurencji

Zakres usług doradczych nie jest zbiorem zamkniętym, jednocześnie ARP  wskazuje, że doradztwo powinno mieć związek z planami rozwoju firmy, stwarzać możliwości zwiększania konkurencyjności przedsiębiorstwa oraz stwarzać możliwości do kreowania innowacyjnych projektów i poprawy efektywności procesów.

 

Usługi spełniające powyższe założenia i realnie wpływające na efektywność i rentowność przedsiębiorstw to:

 

  • Analiza Modelu Biznesowego - w ramach której poszukujemy i definiujemy przewagi konkurencyjne oraz określamy wartości, którymi firma powinna się komunikować z rynkiem. Analiza modelu biznesowego to określenie 9 kluczowych obszarów funkcjonowania przedsiębiorstwa, których zdefiniowanie umożliwia pozyskanie kompaktowego spojrzenia na biznes i kreowania jego strategii.

 

  • Modelowanie procesów biznesowych - czyli projektowanie optymalnego sposobu realizacji działań pod względem czasu trwania i wykorzystanych zasobów (osobowych, materiałowych, finansowych). Modelowanie zawsze poprzedza mapowanie procesu obecnie realizowanego i rozmowa z jego wykonawcami nad efektywnością procesu i sposobem jego pomiaru.

 

  • Analiza Benchmarkingowa - jest elementem analizy otoczenia konkurencyjnego i umożliwia określenie najlepszych procesów, metod działania i założeń modelu biznesowego dla osiągnięcia przewagi konkurencyjnej w konkretnej branży. Benchmarking jest budowany w celu poprawy efektywności organizacji, poprzez porównanie się z najlepszymi na rynku i identyfikowanie obszarów i procesów własnego przedsiębiorstwa, których usprawnienie umożliwi zwiększenie udziału w rynku i poprawę konkurencyjności.

 

  • Transformacja cyfrowa - zawierająca audyt procesów i wspomagających je rozwiązań informatycznych. Doradztwo zawierać może również analizę potrzeb w zakresie wyboru i wdrożenia systemu ERP, CRM, BI.

 

  • Badanie Kultury Organizacyjnej - diagnoza kultury organizacji umożliwia określenie charakteru i cech przedsiębiorstwa jako całości lub jej poszczególnych działów co stanowi niezbędną wiedzę do przeprowadzenia takich procesów jak: transformacja cyfrowa, zmiany modelu biznesowego, zmiany właścicielskie oraz innych kluczowych zmian organizacyjnych.

Na co można pozyskać dotację?

Chcesz porozmawiać o grantach i dotacjach?

 

Zadzwoń 794 115 512, lub zapisz się na niezobowiązująca rozmowę.

Umów się na bezpłatną rozmowę