Jesteś zainteresowany profesjonalnym wsparciem w tym zakresie?
Zapraszam do skorzystania z kalendarza by umówić się na spotaknie

Notacja BPMN?

Celem notacji BPMN jest wspieranie zarządzania procesami biznesowymi, poprzez dostarczanie intuicyjnej metody, łatwo zrozumiałej dla wszystkich interesariuszy procesów. Notacja BPMN to wspólny język ułatwiający komunikację dzięki prostym diagramom zbudowanym z ograniczonego zestawu elementów graficznych. Zarówno użytkownikom biznesowym, technicznym oraz finansowym umożliwiają zrozumienie przepływów pracy i logiki procesów. 

Podstawowe elementy BPMN to:

Tory - oddzielające uczestników procesów lub ich grupy, np. zespoły lub nawet działy.
Obiekty przepływu - definiujące działania, grupy działań, bramki oznaczające węzeł decyzyjny oraz zdarzenia wejściowe - wyzwalające proces oraz końcowe - kończące go.  
Łączniki obiektów - określające sekwencję zdarzeń


 

BPMN – przykład procesu
 

Prosta mapa procesu w notacji BPMN, zawierająca podstawowe elementy może wyglądać tak:

Do opisywania procesów biznesowych stosuje się różne metody i techniki, wśród bardziej popularnych są: wykres Gantta, diagram UML (Unified Modeling Language), jedną z bardziej popularnych jest BPMN (Business Process Model Notation), wykorzystywany do specyfikowania przepływów procesów pracy oparty na schemacie blokowym. Proces BPMN jest czytelny i może być interpretowany tylko w jeden sposób dzięki zastosowaniu jasno określonych symboli.

W jaki sposób mapować procesy?

Wiele popularnych obecnie koncepcji zarządzania opiera się na podejściu procesowym, gdzie mapowanie, optymalizacja i modelowanie procesów jest punktem wyjścia do zwiększania efektywności przedsiębiorstwa. Pierwszy etap, czyli mapowanie polega na przedstawieniu procesu w przejrzystej graficznie formie, aby poprzez obraz łatwiej uchwycić stopień skomplikowania procesu i sprawniej wytypować potencjał do poprawy efektywności.

Polecane artykuły

Mapowanie procesów - jak je przeprowadzić?

17 października 2022

Mapowanie procesów polega na graficznym przedstawieniu przebiegu działań wykonywanych podczas jego realizacji. Mapa powinna być przejrzysta i czytelna oraz posiadać informację co jest na wejściu procesu oraz co jest jego efektem, a także informacje o osobach które biorą udział w jego realizacji. Mapie powinna również uwzględnić jakie zasoby są wykorzystywane. Istotne jest także, aby mapa przedstawiała proces zgodnie z jego aktualnym przebiegiem.

Wartości jakie płyną z mapowania procesów są bardzo szerokie ale też różne dla różnych organizacji. Większość firm podejmuje się identyfikacji i mapowania procesów w momencie uświadomienie sobie, że są one nieefektywne, często projekty mapowania są również uruchamiane przed, lub niestety w trakcie istotnych zmian organizacyjnych takich jak wdrożenie systemów informatycznych jak np. ERP, CRM lub innych systemów operacyjnych. Inną okolicznością która skłania do analizy procesów jest skalowanie działalności oraz często połączony z tym wzrost zatrudnienia i rozbudowa struktury organizacyjnej, co wzmaga zapotrzebowanie na zdefiniowanie zakresu działań i odpowiedzialności nowych ale też dotychczasowych pracowników. Mapowanie pomaga opracowywać standardy, według których postępują pracownicy poszczególnych działów, a tym samym definiują jakość usług i produktów. Zalet mapowania procesów jest wiele, a wszystkie sprowadzają się do zwiększenia efektywności organizacji, poprawy jakości i sprawnej kontroli nad realizowanymi w firmie zadaniami. 

 

Mapowanie procesów – dlaczego warto?

Czym jest mapowanie procesów?

Dane kontaktowe

ul. Leśna 33, 81-549 Gdynia

NIP 583 259 38 23

Usługi

Blog

Menu

Newsletter

 

Napisze do Ciebie z pomysłem, jak możemy rozwinąć twój potencjał.

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych 

Wyślij
Wyślij
Formularz został wysłany — dziękujemy.
Proszę wypełnić wszystkie wymagane pola!
Doradztwo biznesowe Jacek Antczak

Zamawiam darmową konsultację