Jesteś zainteresowany profesjonalnym wsparciem w tym zakresie?
Zapraszam do skorzystania z kalendarza by umówić się na spotaknie

Na co można pozyskać grant?

Zakres usług doradczych nie jest zbiorem zamkniętym, jednocześnie powinien mieć związek z planami rozwoju firmy, stwarzać możliwości zwiększania przychodów i konkurencyjności przedsiębiorstwa oraz stwarzać możliwości do kreowania innowacyjnych projektów i poprawy efektywności procesów i ogólnej sprawności organizacji. Operator konkursu grantowego określił następujące obszary usług doradczych:

 

Zarządzanie i organizacja

ICT

Exsport

Marketing

Finanse

Prawo i podatki

 

W celu realizacji usługi z powyższej listy, zainteresowany grantem podmiot powinien

wskazać certyfikowanego przez ARP doradcę, przy czym Jacek Antczak Doradztwo

Biznesowe, posiada certyfikację w zakresie: Zarządzanie i Organizacja oraz ICT,

które pozwalają na realizację takich usług doradczych jak:

 

Analiza Modelu Biznesowego - w ramach usługi poszukujemy i definiujemy przewagi konkurencyjne oraz określamy wartości firmy będących fundamentem do określenia kierunku rozwoju.

Ewidencja, mapowanie i modelowanie procesów biznesowych - dzięki analizie zachodzących w organizacji procesów pozyskujemy bazę do usprawnień, czyli optymalizacji procesów, określamy ich sprawność i skuteczność budując system mierników efektywności, podnosząc skuteczność całej organizacji. Skutkiem ubocznym jest również zwiększenie identyfikacji pracowników z procesami za które odpowiadają oraz wzrost poczucia odpowiedzialności za ich efektywność.

Definiowanie Kluczowych Czynników Sukcesu - metodyka pozwala przeanalizować mocne strony organizacji i wytypować kryteria oraz kompetencje, których wzmocnienie, czyli skupienie uwagi i działań organizacji pozwoli na spełnienie oczekiwań klientów i budowanie pozycji na rynku.

Badanie Kultury Organizacyjnej - diagnoza kultury organizacji umożliwia określenie charakteru i cech przedsiębiorstwa jako całości lub jej poszczególnych działów co stanowi niezbędną wiedzę do przeprowadzenia takich procesów jak: transformacja cyfrowa, zmiany modelu biznesowego, zmiany właścicielskie oraz innych kluczowych zmian organizacyjnych.

Transformacja cyfrowa - zawierająca audyt procesów i wspomagających je rozwiązań informatycznych. Doradztwo zawierać może również analizę potrzeb w zakresie wyboru i wdrożenia systemów klasy: ERP, CRM, BI.

 

Kto może pozyskać grant i w jakiej wysokości?
 

Konkurs grantowy jest przeznaczony przedsiębiorców z sektora MŚP, posiadających siedzibę na terenie województwa pomorskiego, wpisanych do KRS lub CEiDG. 

Przedsiębiorstwa w zależności od wielkości mogą wnioskować o kwoty jak poniżej:

 

mikroprzedsiębiorstwa do 50 000 zł kosztów kwalifikowanych

mali przedsiębiorcy do 100 000 zł kosztów kwalifikowanych

średnie przedsiębiorstwa do 150 000 zł kosztów kwalifikowanych

 

Poziom wsparcia w konkursie grantowym SPEKTRUM wynosi 50% kosztów kwalifikowanych.

 

Nowy nabór wniosków o granty na usługi doradcze w ramach programu SPEKTRUM, pozwala na współfinansowanie procesów rozwojowych również w innych obszarach nie wymienionych powyżej. Chcesz się dowiedzieć czy projekt zmian realizowany w Twojej firmie ma szanse na wsparcie, zapraszam do kontaktu.

04 października 2022

SPEKTRUM - nowy nabór wniosków o granty na usługi doradcze.

Polecane artykuły

Już od 30 maja 2022, kolejny nabór wniosków o granty na usługi doradcze w ramach projektu grantowego SPEKTRUM - Pomorski System Usług Doradczych, realizowanego przez Agencję Rozwoju Pomorza (ARP). Ważnym i obligatoryjnym etapem procesu ubiegania się o grant jest badanie wstępne realizowane w formie wywiadu, pozwalające na wstępną kwalifikację przedsiębiorstwa do pozyskania grantu oraz wspomagające w określeniu zakresu dofinansowanych usług doradczych.

Najprawdopodobniej to ostatni konkurs i ostatnia szansa na uzyskanie dofinansowania na usługi doradcze, dlatego warto wykorzystać tą okazję do refleksji strategicznej nad kierunkiem rozwoju przedsiębiorstwa i poszukiwaniem przewag konkurencyjnych.

Dane kontaktowe

ul. Leśna 33, 81-549 Gdynia

NIP 583 259 38 23

Usługi

Blog

Menu

Newslatter

 

Napisze do Ciebie z pomysłem, jak możemy rozwinąć twój potencjał.

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych 

Wyślij
Wyślij
Formularz został wysłany — dziękujemy.
Proszę wypełnić wszystkie wymagane pola!

Zamawiam darmową konsultację