Model biznesowy posiada każde przedsiębiorstwo, nawet jeśli nie jest on spisany w postaci dokumentu, jednak rzadko kiedy firmy znajdują przestrzeń aby zweryfikować podstawowe założenia biznesu, zastanowić się: Co firmie przynosi sukces? Jakie wartości ma firma i jaką wartość generuje dla Klientów? Skupienie na jakich obszarach działalności przyniesie organizacji rozwój i szybki wzrost? 

 

Jak stworzyć model biznesowy?

 

Jednym z popularniejszych, prostszych i bardziej przydatnych narządzi do budowania modeli biznesowych jest Business Model Canvas. Metoda zakłada określenie 9 kluczowych obszarów przedsiębiorstwa, umożliwiając przekrojowe i szerokie spojrzenie na organizację, pozwalając jednocześnie na ocenę podjętych założeń i wartości określających kierunek działań.

Centralnym punktem modelu jest wartość jaką organizacja oferuje lub chce zaproponować klientom. Ponadto Business Model Canvas odpowiada na pytania: Jak będzie generowany zysk i jaka jest struktura kosztów? Model uwzględnia zarówno kwestie finansowe, operacyjne i strategiczne. Tworzy się go w celu zbudowania przewagi konkurencyjnej, uporządkowania informacji o wartościach firmy i jej ofercie oraz zdefiniowania cech, wyróżniających firmę na tle konkurencji.

Czym jest model biznesowy?

 

Model biznesowy to opis sposobu funkcjonowania przedsiębiorstwa, plan działania firmy, mapa kluczowych obszarów działalności i wzajemnych między nimi powiązań, to przepis firmy na jej sukces.

 

Często model biznesowy jest budowany na poziomie określenia potencjału przedsięwzięcia biznesowego, stanowi narzędzie do określenia ram nowego projektu, zdefiniowania najistotniejszych obszarów kształtującej się koncepcji.

I można, a nawet należy go zmieścić na max. 2 kartkach flipcharta. Przykładając należytą wagę do opisania wszystkich dziewięciu elementów modelu biznesowego, otrzymamy przekrojowy opis przedsiębiorstwa, co ułatwi zbudować szeroki pogląd na prowadzony biznes, co z kolei usprawni zarządzanie i pozwoli lepiej zrozumieć zależności pomiędzy kluczowymi obszarami organizacji.

 

Model biznesowy warto rozpatrywać wielowymiarowo, ze względu na jego szeroką użyteczność jako kompleksowego narzędzia analizy i planowania organizacji jako całości lub jej części np. planując nowe przedsięwzięcie biznesowe. Jednak nawet pojedyncze elementy modelu potrafią zabrać uczestników analizy w wciągającą podróż do kształtowania własnego JA organizacji.

Idealnym przykładem takiej podróży jest Propozycja Wartości, którą Alexander Osterwalder – twórca metodyki opartej na szablonie Business Model Canvas, umieścił jako centralny element modelu.

 

Definiowanie Propozycji Wartości to odpowiedź na kluczowe pytania:

 

 • Jakie problemy pomagamy rozwiązać klientom?

 • Które potrzeby klientów zaspokajamy?

 • Jaką wartość otrzymują klienci z wyboru naszych usług/produktów?

 

Powyższe pytanie przysparzają czasem trudności, ale przede wszystkim budują optykę skierowaną na Klienta i jego potrzeby, problemy i oczekiwania, kreując automatycznie postawę tzw. klientocentryzmu, czyli skupianie uwagi na kliencie i generowaniu dla niego unikatowej wartości, co wydaje się niezbędne w budowie sprawnej organizacji.

Precyzyjne określenie Propozycji Wartości otwiera drogę do budowy strategii komunikacji z rynkiem, bo na czym jak nie na wartościach jakie oferujemy klientom należy oprzeć budowanie wizerunku firmy? To także przyczynek do analizy procesów i skupienia organizacji na tych procesach które wspierają generowanie wartości.

 

Nierzadko refleksja na temat wartości jakie tworzy dla klientów firma rozpoczyna dyskusję o misji przedsiębiorstwa, bo nie ma lepszej drogi do budowy przewag konkurencyjnych niż skupienie na wytwarzaniu takich produktów i usług, które dla klientów będą po prostu wartościowe, co przełoży się na ich lojalność co umożliwi zwiększanie marży i finalnie zysków organizacji. Ten centralny element modelu biznesowego wymaga pewnego wysiłku, lecz warto się wybrać w tą podróż, do czego zachęcam i zapraszam.

 

Analiza przedsiębiorstwa poprzez analizę modelu biznesowego

 

Stworzenie modelu biznesowego to jednak nie wszystko. Powinien on podlegać regularnej weryfikacji założeń. Analiza modelu biznesowego jest pomocna w dostosowaniu początkowych wyobrażeń, pomysłów i wizji do faktycznej sytuacji, a także do zmieniających się wymagań rynkowych. Pomaga zidentyfikować błędne założenia i wprowadzić korekty tam, gdzie jest to zasadne.

 

Analiza przedsiębiorstwa poprzez weryfikację modelu biznesowego pozwala określić i przeanalizować kluczowe obszary działalności przedsiębiorstwa wpływające na jego konkurencyjność, elastyczność i zdolność do generowania zysków. Dobrze opracowany model biznesowy powinien wyjaśniać:

 

 • Kto jest klientem firmy, czego potrzebuje, jak podejmuje decyzje zakupowe?

 • Co firma oferuje klientowi, w jaki sposób odpowiada na jego potrzeby, czym jej oferta wyróżnia się od innych, jaka jest jej propozycja wartości?

 • Jak określona wartość jest dostarczana klientowi, jakie narzędzia i procesy są przy tym realizowane?

 • Dlaczego klienci mają chcieć zapłacić za oferowany produkt i w jaki sposób to zrobią?

 

Wiele firm nie ma określonego modelu biznesowego lub uznaje ich przygotowanie i aktualizacje za zbędny obowiązek. Tymczasem praca nad nimi jest niezwykle ważna, ponieważ stanowią podstawę skutecznego funkcjonowania organizacji. Dlatego też analiza ekonomiczna w przedsiębiorstwie nie może się obejść bez weryfikacji modelu biznesowego i jego założeń.

 

Analiza modelu biznesowego – dlaczego warto?

 

Dlaczego analiza przedsiębiorstwa poprzez weryfikację modelu biznesowego jest tak ważna? Ponieważ jest to podstawa do budowy sprawnie działającego biznesu. Model powinien być traktowany jako jednoczesna mapa i drogowskaz dla wszystkich działań. Wadliwy lub nieprzepracowany będzie negatywnie wpływać na funkcjonowanie organizacji. Oczywiście można działać bez planu ale jest to znacznie trudniejsze i długofalowo znacznie bardziej narażone na porażkę.

 

Analiza modelu biznesowego pozwala odpowiedzieć nie tylko na wymienione wyżej pytania, ale również np. zdefiniować segmenty klientów czy kanały dystrybucji, kluczowe zasoby i działania oraz elementy wpływające na sytuację finansową przedsiębiorstwa. Dopiero wszystkie te elementy tworzą spójny model, który można wprowadzić w życie w celu uzyskania realnych zysków. Analiza ekonomiczna w przedsiębiorstwie powinna jednak uwzględniać również sposób wdrażania modelu biznesowego i cykliczną weryfikację jego założeń.

 

Jesteś zainteresowany profesjonalnym wsparciem w tym zakresie? Zapraszam do skorzystania z analizy modelu biznesowego skupiającej się na kluczowych obszarach działalności przedsiębiorstwa oraz stanowiącej idealny wstęp do wprowadzenia zmian podnoszących jego efektywność i zyskowność.

Model biznesowy jako narzędzie projektowania firmy
Model biznesowy to wielowymiarowe narzędzie

Chcesz zdefiniować model biznesowy dla Twojej firmy?

Zapraszam do kontaktu wypełniając formularz lub pod nr 794 115 512

Treść wiadomości:
Wyślij
Wyślij
Formularz został wysłany — dziękujemy.
Proszę wypełnić wszystkie wymagane pola!

Kompletny model biznesowy w metodologii Canvas opisuje następujące elementy:

 

 1. Propozycja Wartości

 2. Segmenty Klientów

 3. Kanały Dystrybucji i Komunikacji

 4. Sposób Budowania Relacji

 5. Kluczowe Procesy

 6. Kluczowe Zasoby

 7. Kluczowi Partnerzy

 8. Struktura Kosztów

 9. Źródła Przychodów

794 115 512

Logotyp JA