Jako akredytowany podmiot świadczący usługi doradcze w programie SPEKTRUM, zapraszam przedsiębiorców z województwa pomorskiego do udziału w konkursie grantowym umożliwiającym pozyskanie do 75 000 zł dofinansowania - 50% wartości projektu. Obszar w jakim świadczę wsparcie to analiza procesów i wdrażanie zarządzania procesowego. Szczegółowy zakres moich kompetencji znajdziesz w zakładce usługi.

 

Szczegóły konkursu:

www.arp.gda.pl/1998,spektrum-pomorski-system-uslug-doradczych

 

oraz pod moim nr telefonu

Granty

21 października 2021

To jest element tekstowy. Kliknij ten element dwukrotnie, aby edytować tekst. Możesz też dowolnie zmieniać rozmiar i położenie tego elementu oraz wszelkie parametry wliczając w to tło, obramowanie i wiele innych. Elementom tekstowych możesz też ustawić animację, dzięki czemu, gdy użytkownik strony wyświetli je na ekranie, pokażą się one z wybranym efektem.