Twój e-mail:
Treść wiadomości:
Wyślij
Wyślij
Formularz został wysłany — dziękujemy.
Proszę wypełnić wszystkie wymagane pola!
Jeśli chcesz porozmawiać o innych moich projektach lub opisane problemy brzmią znajomo, napisz lub zadzwoń!

Wyzwanie

Po kilku latach dynamicznego wzrostu przychodów w firmie nastąpiła stagnacja przychodów i sprzedaży, przy jednocześnie rosnących stanach magazynowych, co zdaniem właścicieli spowodowane było nie efektywnym procesem sprzedaży. Podczas pierwszych rozmów dyrektor handlowy wskazał również potrzebę zmian w programie wynagradzania handlowców, co jego zadaniem miało wpływ na brak realizacji celów firmy. 

 

 

Strategia realizacji projektu

Po wstępnych rozmowach z właścicielami i dyrektorem handlowym podjęto decyzję, że projekt rozpoczniemy od zdefiniowania modelu biznesowego. Zdefiniowanie modelu pozwala konsultantowi zapoznać się z kontekstem biznesowym w jakim funkcjonuje przedsiębiorstwo, ale również umożliwia liderom organizacji rozpocząć proces refleksji strategicznej, prowadzącej do analizy modelu prowadzonego biznesu.

Kluczowym etapem projektu było wykonanie mapowania procesu sprzedaży, w celu weryfikacji jego efektywności i potencjału do optymalizacji. Mapowanie zgodnie z obraną metodologią przeprowadzono przy pomocy wywiadów z wszystkimi uczestnikami procesu, gdzie końcowym efektem było jego wizualne odzwierciedlenie.

 

 

Kluczowe korzyści

Wykonana wizualizacja procesu sprzedaży umożliwiła: 

  • spojrzenie na realizowane działania przez pryzmat tzw. wąskich gardeł, 

  • uwolniła wśród uczestników procesu inicjatywę do proponowania usprawnień i rozpoczęła ogólną dyskusję nad poprawą efektywności poszczególnych działań jak również funkcjonowania organizacji jako całości, 

  • pozwoliła także rozpoczął dyskusję nad utworzeniem mierników monitorujących efektywność procesu sprzedaży, co będzie stanowić systemem wczesnego ostrzegania przed kolejnymi problemami ze sprzedażą,

  • analiza procesu sprzedaży rozpoczęła również otwarty dialog z zespołem handlowców na temat weryfikacji systemu wynagradzania.

 

 

Zwrot z inwestycji w projekt doradczy

Otwarta dyskusja o nieefektywności procesu sprzedaży, możliwa dzięki analizie graficznej mapy jego przebiegu oraz zebranie pomysłów na jego poprawę, pomogło dość szybko wprowadzić mikro usprawnienia dające pierwsze efekty pobudzenia sprzedaży. Prawdziwą zmianą była jednak zaplanowana z zespołem handlowym wyprzedaż starszych modeli produkowanej odzieży co w kolejnych 6 m-cach pozwoliło firmie poprawić wynik o 8% i odblokować przestrzenie magazynowe. Ponadto poprzez przemodelowanie systemu wynagrodzeń w pierwszych 12 m-cach firma zwiększyła zysk o 14%.  

Analiza procesu sprzedaży

O firmie

Projekt realizowany dla firmy produkcyjno-handlowej działającej w branży odzieżowej. Poza produkcją spółka zajmuje się handlem detalicznym i hurtowym poprzez własną sieć dystrybucyjną oraz pośredników. Firma zatrudnia 50 osób i jest rozpoznawalną marką w branży z ponad 25 letnim doświadczeniem. Firma zastrzegła podawanie nazwy do wiadomości publicznej w okresie 5 lat od realizacji projektu doradczego.

Analiza procesu sprzedaży w firmie produkcyjno-handlowej

794 115 512

Logotyp JA