Twój e-mail:
Treść wiadomości:
Wyślij
Wyślij
Formularz został wysłany — dziękujemy.
Proszę wypełnić wszystkie wymagane pola!
Jeśli chcesz porozmawiać jak mogę pomóc Twojej firmie zadzwoń lub napisz do mnie wiadomość!

 

Strategia realizacji projektu

Każdy projekt doradczy rozpoczyna analiza modelu biznesowego, umożliwiająca rozpoznanie pomysłu organizacji na funkcjonowanie na wybranym rynku. Następnym etapem było przeprowadzenie wywiadów z pracownikami biorącymi udział w procesie obsługi klienta. Celem wywiadów było zebranie informacji o obowiązkach i działaniach jakie realizują w codziennej pracy, co umożliwiło wykonanie mapy procesu. Już na etapie mapowania pojawiły się pierwsze propozycje optymalizacji procesu obsługi Klienta, co jest standardowym zachowaniem pracowników, otrzymujących przestrzeń do spojrzenia na szerszy kontekst własnych obowiązków.

 

 

Kluczowe korzyści

Analiza procesu obsługi Klienta umożliwiła: 

  • zbudowanie mierników dla zdefiniowanych kluczowych procesów, tj. obsługi księgowej, obsługi zebrań wspólnot oraz obsługi zgłoszeń, co pozwoli na sprawne zarządzanie procesem i monitorowanie jego efektywności,

  • namierzenie nieefektywnych etapów procesu angażujących zbyt dużą liczbę pracowników,

  • zamodelowanie podprocesów które aktualnie realizowane są nieefektywnie,

  • zdefiniować najistotniejsze obszary do automatyzacji i ewidencji przy pomocy posiadanego już branżowego systemu.

 

 

Efekty projektu doradczego

Poza wymienionymi powyżej kluczowymi korzyściami rekomendacje zawierały szereg mniejszych i większych usprawnień podnoszących ogólny poziom organizacyjny, usprawniający proces obsługi klientów oraz pracę zespołu za ten proces odpowiedzialnych. Projekt doradczy zwrócił również uwagę przedsiębiorstwa na kwestię cyfryzacji i automatyzacji procesów poprzez rozwój posiadanego już branżowego rozwiązania. 

Analiza procesu obsługi klienta

Analiza procesu obsługi klienta

O firmie

Projekt realizowany dla firmy usługowej, zajmującej się obsługa nieruchomości mieszkaniowych oraz komercyjnych. Firma zatrudnia 12 osób.

 

 

Wyzwanie

Firma stanęła w obliczu istotnych zmian organizacyjnych będących efektem dynamicznego zwiększenia portfela obsługiwanych nieruchomości, co wykreowało potrzebę automatyzacji powtarzalnych i czasochłonnych czynności oraz przygotowania organizacji do sprawnego wdrożenia nowych pracowników. 

794 115 512

Logotyp JA