Blog / Analityka

Twój e-mail:
Treść wiadomości:
Wyślij
Wyślij
Formularz został wysłany — dziękujemy.
Proszę wypełnić wszystkie wymagane pola!

Analiza procesów

 

Niezbędnym elementem modelowania i zarządzania procesami jest budowa systemu mierników, odpowiadających organizacji na kluczowe pytania: Czy realizacja procesu przebiega w optymalny dla jego specyfiki sposób, oraz czy proces jest efektywny?

Czyli, czy rezultaty są współmierne do poniesionego zaangażowania i wykorzystanych zasobów. Analiza mierników pozwala na podejmowanie trafnych decyzji, co do sposobu realizacji procesu i jego optymalizacji.

Dlatego właśnie każdy proces zdefiniowany jako istotny z punktu wpływu na przedsiębiorstwo i inne procesy, powinien posiadać mierniki, które wyrażać się mogą w postaci np.:

- czas realizacji procesu,

- ilość wytworzonych materiałów / zrealizowanych usług,
- koszt wytworzenia materiału / realizacji usługi,
- ilość wykorzystanych zasobów,
- jakość wytworzonych dóbr,
- kombinacje powyższych.

 

Naturalnie powyższe przykłady nie wyczerpują tematu definiowania mierników, są jedynie zbiorem najczęściej wykorzystywanych bez uwzględnienia specyfiki branży i samego procesu.

 

Analityka w służbie procesów

Najczęstszym wyzwaniem w firmach nie jest definiowanie samych mierników lecz pozyskiwanie danych do ich budowy. Zazwyczaj dane te zbierane są w różnych systemach takich jak: ERP, CRM, HR oraz w specjalistycznych systemach branżowych, co powoduje ich rozproszenie, utrudniające analizę. Oczywiście jeśli w organizacji są kompetencje informatyczne, możliwy jest eksport np. do MS Excel, jednak mimo dużej elastyczności i użyteczności, Excel nie jest idealnym narzędziem ze względu na konieczność ręcznego "klejenia" danych i ograniczone możliwości automatyzacji co skutkuje koniecznością manualnej obsługi danych generującej błędy.

 

Business Intelligence

Microsoft, będący głównym dostarczycielem rozwiązań informatycznych dla biznesu na świecie, widząc rosnące zapotrzebowanie na zbieranie, agregację i analitykę danych zaproponował narzędzie nazwane Power BI, umożliwiające:

  • Integrację danych z różnych systemów źródłowych.
  • Zwinne formatowanie i modelowanie danych.
  • Gotowy zbiór raportów i KPI.
  • Automatyzację procesów raportowych.
  • Samodzielną analizę danych dzięki interaktywnym raportom.

 

Jednak największą korzyścią z perspektywy procesów jest pozyskanie danych umożliwiających i pomiar kluczowych procesów oraz zbudowanie potencjału organizacji bazującej na analizie i doskonaleniu własnych działań.

 

 

Chcesz poznać system licencjonowania Power BI i etapy wdrożenia rozwiązania w Twojej organizacji? 
Zapraszam do kontaktu. 

794 115 512

Logotyp JA